آموزش ساخت شلف دیواری

by تحریریه گروه معماری آلند
بازدید: 221

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
یک نوع ساده از آویز دیواری با چوب و چرم را در قالب آموزش ساخت شلف دیواری
0